اطلاعات صنعت

ملزومات سفر - آویزهای جمع شونده تاشو

2020-10-28

آیا تا به حال در شرایطی بوده اید که بخواهید هر زمان لباس را برای خشک کردن آویزان کنید ، اما آویز لباس فضای زیادی را اشغال می کند.این جایی است کهآویز تاشووارد عمل می شود و همه این مشکلات قابل حل است.آویز تاشومزایا: انبساط آزاد و مناسب شانه ، طراحی صاف شانه ، پیچیدن گوشه آسان نیست ؛برای صرفه جویی در فضا آویزان شوید ، لباس هر چقدر هم خراب نشود.نه تنها به مسافرت می روید ، بلکه می توانید کمد لباس خود را با گذاشتن آن در خانه آزاد کنید.